Chào mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 08/03
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::   TỔ BỘ MÔN
 
   
 Tên đơn vị:  Văn phòng- Giáo vụ
 Địa chỉ:   296 Trần Hưng Đạo - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   573825986
 Thư điện tử:   ttktthhntinh@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://ttktthhntinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Hành chính- Tổng hợp
 Địa chỉ:   296 Trần Hưng Đạo - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   057.3819094
 Thư điện tử:   ttktthhntinh@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://ttktthhntinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Tổ Tài chính
 Địa chỉ:   296 Trần Hưng Đạo - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   573825986
 Thư điện tử:   ttktthhntinh@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://ttktthhntinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Tổ Tin học
 Địa chỉ:   296 Trần Hưng Đạo - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   573825986
 Thư điện tử:   ttktthhntinh@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://ttktthhntinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Tư vấn- Hướng nghiệp
 Địa chỉ:   296 Trần Hưng Đạo - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   573825986
 Thư điện tử:   ttktthhntinh@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://ttktthhntinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Kỹ thuật nữ công
 Địa chỉ:   296 Trần Hưng Đạo - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   573825986
 Thư điện tử:   ttktthhntinh@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://ttktthhntinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Kỹ thuật công nghiệp- Nông nghiệp
 Địa chỉ:   296 Trần Hưng Đạo - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   573825986
 Thư điện tử:   ttktthhntinh@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://ttktthhntinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Thực hành lái xe ôtô
 Địa chỉ:   296 Trần Hưng Đạo - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   573825986
 Thư điện tử:   ttktthhntinh@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://ttktthhntinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Lao động Sản xuất- Dịch vụ
 Địa chỉ:   296 Trần Hưng Đạo - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573825986
 Thư điện tử:   ttktthhntinh@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://ttktthhntinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 
   
 
Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Tỉnh Phú Yên THÔNG KÊ TRUY CẬP
Địa chỉ : 296 Trần Hưng Đạo - TP. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại : 02573825986
Thư điện tử: ttktthhntinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2015 Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Tỉnh Phú Yên
0000218141
 Hôm nay :   44      
 Hôm qua :    46      
 Tất cả:   218141       
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Văn bản điều hành